top of page
Fresh Produce

SUNNHET & STYRKE

Kartlegging. Coaching. Kosthold. Mental- og fysisk trening. Helhetlig oppfølging.

18106536844197076.jpg

HVEM ER JEG?

Mitt navn er Pia Gjørsvik Kvernevik. Jeg er 34år, gift og trebarnsmor. Bosatt på Flatraket, i vakre Nordfjord. Elsker fjellet, løping og styrketrening. Jeg er utdannet sykepleier(2011) med videreutdanning i kreftsykepleie(2016). I 2017 fikk jeg også vitnemål som "veileder i optimal trening og ernæring", fra Tunsberg medisinske. Mine arbeidserfaringer er i hovedsak fra hjemmesykepleien(2006-2018). I 2016-2018 var jeg også prosjektleder og medutvikler i "NORPAL" her i vestlandsregionen, "en plan for livets sluttfase". Samtidig som at jeg var kreftkoordinator for fem Nordfjord kommuner. 

 

Jeg har alltid hatt en stor interesse for forebyggende helsearbeid og helhetlig omsorg. Derfor etablerte jeg hjertebarnet mitt "Sunnhet & Styrke" i april 2017. Jeg jobber i tillegg som frisklivskoordinator(40%) i Stad kommune.

Jeg fikk tidlig erfare å leve med kroniske sykdommer. Til sammen har det dukket opp seks såkalte autoimmune sykdommer, siden jeg var 15år. Sykdommene berører tarm, nyrer, ledd, bindevev, hud og lever. "Men du ser ikke syk ut?". Dette er en gjenkjennelige kommentar for kronikere som lever med "skjulte plager".

 

De utdelte sykdomskortene har gitt meg både motgang og lærdom, som jeg har valgt å dele med omverden langs med. Med tiden til hjelp, så setter jeg på mange måter pris på disse personlige erfaringene dette har gitt meg. Hvem ville jeg vært uten disse utdelte kortene? De har gitt meg et nytt perspektiv på livet og en styrke til å aldri gi opp. De har vist meg veien til å ta bedre vare på meg selv og helsen, med blant annet trening og kosthold. Tankesettet og de mentale evnene må også jobbes med når livet ikke blir som vi tenker eller ønsker. I 2021 tok jeg derfor et studieemne i "idrettspsykologi og mental trening" for å få flere verktøy i veiledning i endringsprosesser. 

 

Jeg er opptatt av å møte mennesker der de er, og tilpasse endringsprosessen ut i fra ståstedet. Mitt mål som veileder er å øke livskvaliteten til mennesker, med å tilføre positive endringer til hverdagen. I reisen mot en bedre hverdag ligger jobben i å øke bevissthet, kunnskap, motivasjon og mestring! Økt kunnskap gir grunnlag for utvikling, trygghet og muligheter.

Ikke skyv utfordringene i livet foran deg å la motbakkene bli for bratte! Første trinn i å få det bedre er å anerkjenne sine utfordringer og livssituasjon. Det kan så et lite frø av motivasjon, som jeg som veileder kan hjelpe deg å vanne til det begynner å spire- deretter blomstre! 

Heart Dessert_edited.jpg


             KUNDEUTTALELSER

Du fikk fram nåke i meg som eg ikkje visste at eg hadde. Sjølv om det var skummelt, så var det så verdt å ta kontakt med deg, Pia! Du såg meg, trudde på meg og heia når eg trengte det❤ 1 måned blei til 1 år. Og den lærdommen eg sitter igjen med er verdt kvar krone og kalori! Tusen takk for at du engasjerte deg sånn i meg som kunde og som virkelig var der for meg når eg trengte et push!

Kvinne 37år

TJENESTER

Optimal helse og velvære oppnås når vi samordner miljø, kropp og sjelen som ett. Gjennom en integrerende tilnærming gir jeg deg verktøyene for å begynne reisen til et "ny" deg! Les mer om mine tjenester nedenfor.

SUNN & STERK - HELSEBUFFET

Dette er startpakken og trinn 1. I helsebuffet pakken får du en tett oppfølging og en god innføring i kosthold og trening over 6 uker. Vi jobber også med mentale endringsprosesser og verktøy som målbasert ukeplan, for fremdrift.

Noe av det vanskeligste under vektnedgang og livsstilsendring er å holde seg fokusert og motivert. Gjennom læring og mestring, kommer det mye motivasjon. 

«Hemmeligheten bak å komme seg videre, er å starte. Hemmeligheten bak å starte, er å bryte opp den store overveldende oppgaven i små håndterlige oppgaver, for deretter å umiddelbart starte på den første»

-Mark Twain

18129671467104012.jpg
Blueberries and Strawberries Pancakes_edited.jpg

SUNN START - KOSTHOLDSOPPFØLGING

Dette er en pakkeoppfølging på 8 uker, for deg som ønsker å fokusere på kostholdsendringer. I en livsstilsendring er maten 70% av jobben mot resultater. Og det er verdt å nevne at 70% av alle sykdommer i dag skyldes dårlig livsstil, hvor blant annet forbruket av næringsfattige matvarer er en stor faktor.


Mat er helse! Et riktig sammensatt kosthold, er veien til en sunnere helse. Det har også en stor innvirkning på økt prestasjon og raskere restitusjon, i idrett/trening sammenheng.

“Let food be thy medicine and medicine be thy food”

- Hippokrates

MÅNEDSABONNEMENT

Dette er et tilbud for deg som har fullført pakkeoppfølgingen "Sunn & Sterk" eller "Sunn start". Ønsker du å utvikle deg videre og jobbe med dine langsiktige mål? Tett oppfølging og støtte er en viktig suksessfaktor for å lykkes. Det tar tid å etablere endringer, både fysisk og mentalt. Men det er vel verdt å bruke tid og investere i en komplett "helseforsikring".

«Bestem deg for at du ønsker det mer enn du er redd for det.» – Bill Cosby

17861652124961363.jpg
17862160277152076.jpg

STYRKETRENING/KONDISJON

Styrketrening og kondisjon er en del av tilbudet i helsebuffet pakken og månedsabonnementet. Treningsinnholdet vil være tilpasset dine helseplager, skader og treningserfaring. For deg som ønsker å ta treningen til nye høyder og bedre prestasjon, er en målrettet plan med aktiv testing viktige faktorer.

«Helse er som penger, vi er aldri klar over den virkelige verdien før vi mister den»

- Josh Billings

MENTAL TRENING

Mental trening er en del av det idrettspsykologiske fagfeltet og har til hensikt å utvikle psykologiske ferdigheter slik at en på best mulig måte kan utnytte sine fysiske ressurser. Motivasjon, målsetting, selvtillit, konsentrasjon, spenningsregulering, visualisering og konkurranseforberedelser er eksempler på mentale ferdigheter.

I endringsprosesser er det kognitive og mentale et viktig arbeid for å endre tankesettet. Dette vil gi et godt grunnlag for personlig utvikling og vekst. 

«Mangelen på retning, ikke mangelen på tid, er problemet. Vi har alle tjuefiretimers lange dager»

- Zig Ziglar

18170178493006143.jpg
IMG-3578 (1)_edited_edited_edited.jpg

FOREDRAG

Dette er et tilbud til bedrifter, organisasjoner, idrettslag, sosiale sammenkomster etc.

Økt bevissthet og kunnskap via foredrag kan: 

- Skape et forebyggende helsefokus på arbeidsplassen, som et ledd i å redusere sykemeldinger. Samt økt trivsel!

- Gi grunnleggende kunnskap til barn- og ungdom i idrett, om forholdet mellom trening og kosthold.

- Gi økt fokus på prestasjon og påvirkningsfaktorer i idrettssammenheng.

- Generelt gi en kompetanseheving og økt fokus på helheten i kosthold og trening, med fokus på "ansvar for egen helse".

NETTBASERT OPPFØLGING

Dette er en 6 ukers oppfølging med oppfølging via videomøte, mail og nettbasert deling. Fokuset vil være å etablere gode kosthold-og treningsvaner med målrettet ukeplan og tett dialog. Dette vil hjelpe deg til å skape gode rutiner og kontinuitet.

«Hvis du ikke har troen på deg selv, vil du alltid finne en måte å ikke vinne på» 

-Carl Lewis

17869797440254362.jpg

KONTAKT

Thanks for submitting!

17962709992465317.jpg
bottom of page