"Just do it!"

Dette er kanskje et av de mest kjente slagordene i verden! Og som du kanskje vet, så er dette slagordet til Nike. Men har du noen gang...