top of page

"Just do it!"

Dette er kanskje et av de mest kjente slagordene i verden! Og som du kanskje vet, så er dette slagordet til Nike. Men har du noen gang tenkt over hva det betyr?


BARE GJØR DET!


Noen mennesker er spontane og hiver seg i ting, før de ofrer en tanke. Andre mennesker trenger tid til å tenke og sitter gjerne på gjerdet å venter. Det er selvsagt fordeler og ulemper med å ha begge disse personlige trekkene. For det kan så klart være fornuftig å tenke igjennom ting, før du hiver deg i det. Å lage seg en liten plan på hvordan du skal gjennomføre noe, vil ofte gjøre veien til målet mer konkret og holdbar. Men å tenke for lenge og utsette ting med "neste uke" eller "neste mandag" begrepet, vil sette livet ditt på stedet hvil. Vi må faktisk ta action, for at ting skal skje. Tanker og ord må bli til handling! Vi må faktisk bevise for oss selv at vi kan!


Mange lever som frø, men vi er født til å blomstre. Sørg for at du slår ut i full blomst. Nøy deg ikke med å luke i hagen.

Motstand


Vi skal ta vare på forsvaret våres. Det forsvaret som gir beskjed når vi synes at ting er ubehagelig eller utrygt. Men vi må samtidig passe på at motstanden/forsvaret som ligger i oss, ikke hindrer oss i å gjøre det som vi egentlig vil eller ønsker. Denne motstanden kan ligge på overflaten og "lett" jobbes med. Men av og til så må det graves litt dypere for å forstå hvorfor det er vanskelig å "just do it". For det er vel ikke alltid bare å slå "PÅ" en bryter og endre tankesettet?


Så hva skal til for å "bare gjøre det"?


  1. Anerkjennelse

Du må først og fremst anerkjenne for deg selv at du har noe som du kanskje bør jobbe med. Det kan være små eller store ting på livets plattform (jobb, sosialt, familiesituasjon, livsstil, psykisk helse, fysiske utfordringer m.m.).


2. Å ønske å gjøre noe


Det er utfordrende å skulle "just do it", om du selv ikke har noe ønske om å gjøre en endring. Det kan være et lett valg å fortsette å "leve på unnskyldninger". Men da må du også akseptere at ønsket ditt aldri vil bli realisert. Så derfor må du legge alle kreftene dine i å så det berømte frøet og forsøke å vanne motivasjonen. Å visualisere en endring, kan hjelpe deg til å hente frem viljen end sterkere. Det kan f.eks. være en bunad som du ser for deg skal passe igjen, til neste 17.mai.


3. Legg en plan


Når du har begynt å kjenne på motivasjonen og vil prøve å velge en side av gjerdet, så må du finne ut av hvordan du skal gå frem. Skal du sette deg noen del-mål? Skal du søke hjelp for å lage og gjennomføre en plan? Skal det være tidsbegrenset?

Uten plan=dårlig fremgang.


4. Ta action!


Når planen er klar og du har gjort det nødvendige forarbeidet, så må du ta action! Planen skal ikke sveve i luften eller legges i en skuff og "vente til neste mandag". Ikke sett deg selv på vent! Du er viktig💓
133 views0 comments
bottom of page