Sunn & Sterk- Helsebuffet

Startpakken med 6 uker oppfølging

  • 2 hours
  • Pakkepris 2900kr
  • Osvegen

Service Description

Sunn & Sterk er startpakken med 6 ukers varighet. Helsebuffeten gir deg valgfrihet til å jobbe med de områdene som du ønsker å ha mest fokus på i endringsprosessen. Det er avsatt to timer til vårt første møte. Da skal vi jobbe med to temaer i fra helsebuffeten(veiledning og innføring). Så vil du ha to enkle timer i tillegg innen de seks ukene, hvor du også kan velge innhold. Ønskene dine spesifiserer du i kartleggingen/timebestillingen. Et eks. på 6 ukers oppfølging kan være: - Oppstart(2 timer): kosthold+ trening - 1 time: trening - 1 time: mental trening Oppfølgingen vil skje via direkte veiledning, rapporter og samarbeidsskjema i Google disk. Startpakken har følgende innhold: - 4 timer med veiledning, med valgfri helsebuffet(trening/kosthold/mental trening). - 6 ukesrapporter med ukeplan, målinger og kontakt via mail ved behov. - Treningsapp med tilpasset treningsprogram med teknikkvideoer. NB! Bestill de to oppfølgingstimene fortløpende når du har bestilt startpakken, for å sikre at oppfølgingen vil finne tid innen 6 uker. Da må du booke treningstime/kostholdstime/mental trening, i bestillingsmenyen.


Cancellation Policy

Endring eller avbestilling av time må utføres innen 24t før den oppsatte timen. Det vil forekomme et konsultasjonshonorar på timer som ikke er varslet/endret innen 24 timers fristen.


Contact Details

  • Osvegen 10, 6770 Nordfjordeid, Norge

    975 99 631

    sunnhetogstyrke@gmail.com